Huawei P40 Pro

Leistung Preis
Akku 59,99   €
Backcover 89,99   €
Finger Sensor 49,99   €
Front Kamera 89,99   €
Hörer 49,99   €
Kamera 99,99   €
Ladebuchse 59,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 329,99 €
Mikrofon 59,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei P40

Leistung Preis
Akku 59,99   €
Backcover 79,99   €
Finger Sensor 49,99   €
Front Kamera 59,99   €
Hörer 49,99   €
Kamera 89,99   €
Ladebuchse 49,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 219,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei P40 lite

Leistung Preis
Akku 59,99   €
Backcover 49,99   €
Finger Sensor 49,99   €
Front Kamera 59,99   €
Hörer 49,99   €
Kamera 69,99   €
Ladebuchse 59,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 119,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei P40 lite E

Leistung Preis
Akku 59,99   €
Backcover 49,99   €
Finger Sensor 49,99   €
Front Kamera 59,99   €
Hörer  49,99   €
Kamera 79,99   €
Ladebuchse 59,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 109,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei P30 Pro

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 99,99   €
Finger Sensor 49,99   €
Front Kamera 49,99   €
Hörer 49,99   €
Kamera 189,99 €
Ladebuchse 69,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 269,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei P30 Lite

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 59,99   €
Finger Sensor 49,99   €
Front Kamera 59,99   €
Hörer 49,99   €
Kamera 89,99   €
Ladebuchse 49,99   €
Lautsprecher 39,99   €
LCD + Touch Einheit 139,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei P30 lite New Edition

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 49,99   €
Finger Sensor 49,99   €
Front Kamera 59,99   €
Hörer 49,99   €
Kamera 89,99   €
Ladebuchse 59,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 129,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei P30

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 69,99   €
Finger Sensor 49,99   €
Front Kamera 59,99   €
Hörer 49,99   €
Kamera 99,99   €
Ladebuchse 59,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 169,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei P20 Pro

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 89,99   €
Finger Sensor 49,99   €
Front Kamera 49,99   €
Hörer 49,99   €
Kamera 149,99 €
Ladebuchse 59,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 239,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei P20 Lite 2019

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 39,99   €
Finger Sensor 39,99   €
Front Kamera 49,99   €
Hörer 39,99   €
Kamera 69,99   €
Ladebuchse 49,99   €
Lautsprecher 39,99   €
LCD + Touch Einheit 109,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei P20 Lite

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 39,99   €
Finger Sensor 39,99   €
Front Kamera 49,99   €
Hörer 39,99   €
Kamera 79,99   €
Ladebuchse 59,99   €
Lautsprecher 39,99   €
LCD + Touch Einheit 99,99   €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei P20

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 69,99   €
Finger Sensor 39,99   €
Front Kamera 49,99   €
Hörer 39,99   €
Kamera 99,99   €
Ladebuchse 59,99   €
Lautsprecher 39,99   €
LCD + Touch Einheit 139,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei P10 Plus

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 59,99   €
Finger Sensor 39,99   €
Front Kamera 49,99   €
Hörer 49,99   €
Kamera 69,99   €
Ladebuchse 69,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 119,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei P10

Leistung Preis
Akku 49,99    €
Backcover 59,99    €
Finger Sensor 39,99    €
Front Kamera 39,99    €
Hörer 39,99    €
Kamera 69,99    €
Ladebuchse 49,99    €
Lautsprecher 49,99    €
LCD + Touch Einheit 119,99   €
Mikrofon 49,99    €
SIM Leser 69,99    €

Huawei P10 Lite

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 39,99   €
Finger Sensor 39,99   €
Front Kamera 49,99   €
Hörer 39,99   €
Kamera 59,99   €
Ladebuchse 49,99   €
Lautsprecher 39,99   €
LCD + Touch Einheit 79,99   €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei P9 Plus

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 69,99   €
Finger Sensor 39,99   €
Front Kamera 44,99   €
Hörer 39,99   €
Kamera 64,99   €
Ladebuchse 49,99   €
Lautsprecher 39,99   €
LCD + Touch Einheit 109,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 79,99   €

Huawei P9

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 59,99   €
Finger Sensor 39,99   €
Hörer 39,99   €
Kamera 49,99   €
Kamera Linse 39,99   €
Laut und Leise Flex 39,99   €
Ladebuchse 49,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 99,99 € 
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei P9 Lite

Leistung€ Preis
Akku 49,99   €
Backcover 39,99   €
Finger Sensor 39,99   €
Hörer 39,99   €
Kamera 49,99   €
Kamera Linse 39,99   €
Laut und Leise Flex 39,99   €
Ladebuchse 49,99   €
Lautsprecher 49,99   €  
LCD + Touch Einheit 79,99 € 
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei P8

Leistung Preis
Akku 29,99  €
Backcover 49,99  €
Hörer 29,99  €
Kamera 34,99  €
Ladebuchse 39,99  €
Lautsprecher 29,99  €
LCD + Touch Einheit 9 69,99  €
SIM Leser 49,99  €

Huawei P8 Lite (2017)

Leistung Preis
Akku 49,99 €
Backcover 39,99 €
Hörer 39,99 €
Kamera 49,99 €
Ladebuchse 49,99 €
Lautsprecher 39,99 €
LCD + Touch Einheit 89,99 €
SIM Leser 69,99 €

Huawei P8 Lite

Leistung Preis
Akku 29,99  €
Backcover 19,99  €
Hörer 24,99  €
Kamera 39,99  €
Ladebuchse 49,99  €
Lautsprecher 29,99  €
LCD + Touch Einheit 69,99  €
SIM Leser 49,99  €

Huawei Ascend P7

Leistung Preis
Akku 39,99  €
Backcover 39,99  €
Hörer 29,99  €
Kamera 29,99  €
Ladebuchse 39,99  €
Lautsprecher 24,99  €
LCD + Touch Einheit 69,99  €
Mikrofon 39,99  €
SIM Leser 49,99  €

Huawei Ascend P6

Leistung Preis
Akku 39,99  €
Backcover 39,99  €
Hörer 29,99  €
Kamera 29,99  €
Ladebuchse 39,99  €
Lautsprecher 24,99  €
LCD + Touch Einheit  64,99  €
SIM Leser 49,99  €

Huawei P Smart Z

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 49,99   €
Finger Sensor 39,99   €
Front Kamera 39,99   €
Hörer 39,99   €
Kamera 69,99   €
Ladebuchse 69,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 119,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei P Smart Pro

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 39,99   €
Finger Sensor 79,99   €
Front Kamera 59,99   €
Hörer  49,99   €
Kamera 69,99   €
Ladebuchse 59,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 109,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei P Smart Plus 2019

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 79,99   €
Finger Sensor 79,99   €
Front Kamera 59,99   €
Hörer  49,99   €
Kamera 69,99   €
Ladebuchse 59,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 109,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei P Smart Plus

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 49,99   €
Finger Sensor 39,99   €
Front Kamera 39,99   €
Hörer 39,99   €
Kamera 69,99   €
Ladebuchse 69,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 129,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei P Smart 2020

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 79,99   €
Finger Sensor 79,99   €
Front Kamera 59,99   €
Hörer  49,99   €
Kamera 69,99   €
Ladebuchse 59,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 109,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei P Smart 2019

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 49,99   €
Finger Sensor 39,99   €
Front Kamera 39,99   €
Hörer 39,99   €
Kamera 69,99   €
Ladebuchse 69,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 99,99   €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei P Smart

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 39,99   €
Finger Sensor 39,99   €
Front Kamera 39,99   €
Hörer 39,99   €
Kamera 69,99   €
Ladebuchse 69,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 79,99   €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei Mate 30 Pro

Leistung Preis
Akku 59,99     €
Backcover 89,99     €
Finger Sensor 49,99     €
Front Kamera 89,99     €
Hörer 49,99     €
Kamera 184,99   €
Ladebuchse 49,99     €
Lautsprecher 49,99     €
LCD + Touch Einheit 289,99   €
Mikrofon 49,99     €
SIM Leser 69,99     €

Huawei Mate 30 Lite

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 79,99   €
Finger Sensor 00,00   €
Front Kamera 00,00   €
Hörer 00,00   €
Kamera 00,00   €
Ladebuchse 49,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 99,99   €
Mikrofon  49,99  €
SIM Leser 69,99   €

Huawei Mate 30

Leistung Preis
Akku 49,99    €
Backcover 00,00    €
Finger Sensor 49,99    €
Front Kamera 49,99    €
Hörer 49,99    €
Kamera 139,99  €
Ladebuchse 49,99    €
Lautsprecher 49,99    €
LCD + Touch Einheit 339,99  €
Mikrofon 49,99    €
SIM Leser 69,99    €

Huawei Mate 20 X 5G

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 99,99   €
Finger Sensor 79,99   €
Front Kamera 59,99   €
Hörer  49,99   €
Kamera 199,99 €
Ladebuchse 59,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 269,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei Mate 20 X

Leistung Preis
Akku 59,99   €
Backcover 99,99   €
Finger Sensor 49,99   €
Front Kamera 49,99   €
Hörer 49,99   €
Kamera 189,99 €
Ladebuchse 69,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 249,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei Mate 20 Pro

Leistung Preis
Akku 59,99   €
Backcover 119,99 €
Finger Sensor 49,99   €
Front Kamera 49,99   €
Hörer 49,99   €
Kamera 189,99 €
Ladebuchse 69,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 289,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei Mate 20 Lite

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 49,99 €
Finger Sensor 49,99   €
Front Kamera 49,99   €
Hörer 49,99   €
Kamera 79,99 €
Ladebuchse 69,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 119,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei Mate 20

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 99,99   €
Finger Sensor 49,99   €
Front Kamera 49,99   €
Hörer 49,99   €
Kamera 119,99 €
Ladebuchse 69,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 199,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei Mate 10 Pro

Leistung Preis
Akku 49,99    €
Backcover 119,99  €
Fingersensor 49,99    €
Hörer 49,99    €
Kamera 89,99    €
Front Kamera 54,99    €
Ladebuchse 69,99    €
Lautsprecher 49,99    €
LCD + Touch Einheit 209,99  €
Mikrofon 69,99    €
SIM Leser 79,99    €

Huawei Mate 10

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 119,99 €
Fingersensor 49,99   €
Hörer 49,99   €
Kamera 64,99   €
Front Kamera 54,99   €
Ladebuchse 69,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 99,99  € 
Mikrofon 69,99   €
SIM Leser 79,99   €

Huawei Mate 10 Lite

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 79,99   €
Fingersensor 49,99   €
Hörer  49,99   €
Kamera 64,99   €
Front Kamera 54,99   €
Ladebuchse 69,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 99,99  €
Mikrofon 69,99  €
SIM Leser 79,99  €

Huawei Mate 9

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 69,99   €
Fingersensor 49,99   €
Hörer 49,99   €
Kamera 64,99   €
Front Kamera 54,99   €
Ladebuchse 69,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 99,99  € 
Mikrofon 69,99   €
SIM Leser 79,99   €

Huawei Mate 8

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 59,99   €
Hörer 49,99   €
Kamera 59,99   €
Front Kamera 49,99   €
Ladebuchse 59,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 109,99 €
Mikrofon 59,99   €
SIM Leser 79,99   €

Huawei Mate S

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 69,99   €
Hörer 49,99   €
Kamera 59,99   €
Front Kamera 49,99   €
Ladebuchse 59,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 139,99 €
Mikrofon 69,99   €
SIM Leser 79,99   €

Huawei Honor 9 Lite

Leistung Preis
Akku 49,99  €
Backcover 49,99  €
Finger Sensor 49,99  €
Front Kamera 49,99  €
Hörer 49,99  €
Kamera 59,99  €
Ladebuchse 59,99  €
Lautsprecher 49,99  €
LCD + Touch Einheit 119,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei Honor 8

Leistung Preis
Akku 49,99  €
Backcover 49,99  €
Finger Sensor 49,99  €
Front Kamera 49,99  €
Hörer 49,99  €
Kamera 59,99  €
Ladebuchse 59,99  €
Lautsprecher 49,99  €
LCD + Touch Einheit 119,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei Honor 7

Leistung Preis
Akku 49,99  €
Backcover 49,99  €
Front Kamera 49,99  €
Hörer 49,99  €
Kamera 59,99  €
Ladebuchse 69,99  €
Lautsprecher 49,99  €
LCD + Touch Einheit 99,99  €
Mikrofon 49,99  €
SIM Leser 69,99  €

Huawei Honor 6X

Leistung Preis
Akku 49,99 €
Backcover 49,99 €
Front Kamera 49,99 €
Hörer 39,99 € 
Kamera 59,99 €
Ladebuchse 49,99 €
Lautsprecher 39,99 €
LCD + Touch Einheit 99,99 €
Mikrofon 49,99 €
SIM Leser 69,99€

Huawei Ascend G510

Leistung Preis
Akku 39,99  €
Backcover 19,99  €
Hörer 24,99  €
Kamera 24,99  €
Ladebuchse 29,99  €
Lautsprecher 19,99  €
Mikrofon 29,99  €
Touch 44,99  €

Huawei Nexus 6P

Leistung Preis
Akku 39,99   €
Backcover 59,99   €
Hörer 49,99   €
Kamera 59,99   €
Ladebuchse 59,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 169,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei Nova Plus

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 119,99 €
Finger Sensor 49,99   €
Front Kamera 49,99   €
Hörer 49,99   €
Kamera 189,99 €
Ladebuchse 69,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 289,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei Nova 5T

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 119,99 €
Finger Sensor 49,99   €
Front Kamera 49,99   €
Hörer 49,99   €
Kamera 189,99 €
Ladebuchse 69,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 289,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei Nova 4

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 119,99 €
Finger Sensor 49,99   €
Front Kamera 49,99   €
Hörer 49,99   €
Kamera 189,99 €
Ladebuchse 69,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 289,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei Nova 3

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 119,99 €
Finger Sensor 49,99   €
Front Kamera 49,99   €
Hörer 49,99   €
Kamera 189,99 €
Ladebuchse 69,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 289,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei Nova 2

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 119,99 €
Finger Sensor 49,99   €
Front Kamera 49,99   €
Hörer 49,99   €
Kamera 189,99 €
Ladebuchse 69,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 289,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei Nova

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 79,99   €
Finger Sensor 79,99   €
Front Kamera 59,99   €
Hörer  49,99   €
Kamera 69,99   €
Ladebuchse 59,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 109,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei Y5 2019

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 79,99   €
Finger Sensor 79,99   €
Front Kamera 59,99   €
Hörer  49,99   €
Kamera 69,99   €
Ladebuchse 59,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 109,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei Y5 2018

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 79,99   €
Finger Sensor 79,99   €
Front Kamera 59,99   €
Hörer  49,99   €
Kamera 69,99   €
Ladebuchse 59,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 109,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei Y5 2017

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 79,99   €
Finger Sensor 79,99   €
Front Kamera 59,99   €
Hörer  49,99   €
Kamera 69,99   €
Ladebuchse 59,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 109,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei Y6 2019

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 79,99   €
Finger Sensor 79,99   €
Front Kamera 59,99   €
Hörer  49,99   €
Kamera 69,99   €
Ladebuchse 59,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 109,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei Y6 2018

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 79,99   €
Finger Sensor 79,99   €
Front Kamera 59,99   €
Hörer  49,99   €
Kamera 69,99   €
Ladebuchse 59,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 109,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei Y6 2017

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 79,99   €
Finger Sensor 79,99   €
Front Kamera 59,99   €
Hörer  49,99   €
Kamera 69,99   €
Ladebuchse 59,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 109,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei Y7 2019

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 79,99   €
Finger Sensor 79,99   €
Front Kamera 59,99   €
Hörer  49,99   €
Kamera 69,99   €
Ladebuchse 59,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 109,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei Y7 2018

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 79,99   €
Finger Sensor 79,99   €
Front Kamera 59,99   €
Hörer  49,99   €
Kamera 69,99   €
Ladebuchse 59,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 109,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei Y7 2017

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 79,99   €
Finger Sensor 79,99   €
Front Kamera 59,99   €
Hörer  49,99   €
Kamera 69,99   €
Ladebuchse 59,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 109,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei Y9 2019

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 79,99   €
Finger Sensor 79,99   €
Front Kamera 59,99   €
Hörer  49,99   €
Kamera 69,99   €
Ladebuchse 59,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 109,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €

Huawei Y9 2018

Leistung Preis
Akku 49,99   €
Backcover 79,99   €
Finger Sensor 79,99   €
Front Kamera 59,99   €
Hörer  49,99   €
Kamera 69,99   €
Ladebuchse 59,99   €
Lautsprecher 49,99   €
LCD + Touch Einheit 109,99 €
Mikrofon 49,99   €
SIM Leser 69,99   €