Nokia Lumia 510

Leistung Preis
Front Kamera 29,99
Kamera 39,99
Ladebuchse 69,99
LCD 49,99
Mikrofon 29,99
SIM Leser 59,99
Touch 44,99

Nokia Lumia 520

Leistung Preis
Front Kamera 29,99
Kamera 39,99
Ladebuchse 59,99
LCD 54,99
Mikrofon 29,99
SIM Leser 69,99
Touch 49,99

Nokia Lumia 530

Leistung Preis
Front Kamera 34,99
Kamera 39,99
Ladebuchse 59,99
LCD + Touch Einheit 54,99
Mikrofon 29,99
SIM Leser 69,99

Nokia Lumia 610

Leistung Preis
Front Kamera 29,99
Kamera 39,99
Ladebuchse 59,99
LCD 49,99
Mikrofon 29,99
SIM Leser 69,99
Touch 49,99

Nokia Lumia 620

Leistung Preis
Front Kamera 29,99
Kamera 39,99
Ladebuchse 59,99
LCD 49,99
Mikrofon 29,99
SIM Leser 69,99
Touch 59,99

Nokia Lumia 630

Leistung Preis
Front Kamera 29,99
Kamera 39,99
Ladebuchse 59,99
LCD + Touch Einheit 59,99
Mikrofon 29,99
SIM Leser 69,99

Nokia Lumia 635

Leistung Preis
Front Kamera 29,99
Kamera 39,99
Ladebuchse 59,99
LCD + Touch Einheit 69,99
Mikrofon 29,99
SIM Leser 69,99

Nokia Lumia 730

Leistung Preis
Front Kamera 29,99
Kamera 39,99
Ladebuchse 59,99
LCD + Touch Einheit 109,99
Mikrofon 29,99
SIM Leser 69,99

Nokia Lumia 800

Leistung Preis
Front Kamera 29,99
Kamera 39,99
Ladebuchse 59,99
LCD + Touch Einheit 74,99
Mikrofon 29,99
SIM Leser 69,99

Nokia Lumia 820

Leistung Preis
Front Kamera 29,99
Kamera 49,99
Ladebuchse 49,99
LCD + Touch Einheit 64,99
Mikrofon 29,99
SIM Leser 69,99

Nokia Lumia 830

Leistung Preis
Front Kamera 29,99
Kamera 39,99
Ladebuchse 59,99
LCD + Touch Einheit 149,99
Mikrofon 29,99
SIM Leser 69,99

Nokia Lumia 900

Leistung Preis
Front Kamera 29,99
Kamera 39,99
Ladebuchse 59,99
LCD + Touch Einheit 114,99
Mikrofon 29,99
SIM Leser 69,99

Nokia Lumia 925

Leistung Preis
Front Kamera 29,99
Kamera 39,99
Ladebuchse 59,99
LCD + Touch Einheit 139,99
Mikrofon 29,99
SIM Leser 69,99

Nokia Lumia 930

Leistung Preis
Front Kamera 29,99
Kamera 39,99
Ladebuchse 59,99
LCD + Touch Einheit 169,99
Mikrofon 29,99
SIM Leser 69,99

Nokia Lumia 1020

Leistung Preis
Front Kamera 29,99
Kamera 39,99
Ladebuchse 59,99
LCD + Touch Einheit 144,99
Mikrofon 29,99
SIM Leser 69,99

Nokia Lumia 1320

Leistung Preis
Front Kamera 29,99
Kamera 39,99
Ladebuchse 59,99
LCD + Touch Einheit 144,99
Mikrofon 29,99
SIM Leser 69,99

Nokia Lumia 1520

Leistung Preis
Front Kamera 29,99
Kamera 39,99
Ladebuchse 59,99
LCD + Touch Einheit 179,99
Mikrofon 29,99
SIM Leser 69,99